Voor doorverwijzers

Extra informatie voor doorverwijzers…

Visie / methode

Ik werk vanuit een systeemtherapeutisch model, met respect voor de persoonlijke levensopvattingen van de cliënt. Samen gaan we op zoek naar een antwoord op de hulpvraag.

Elke vraag of klacht wordt gekaderd binnen de relatie met de omgeving van de cliënt. Daarbij wordt een probleem steeds geïnterpreteerd vanuit het persoonlijk verleden, belangrijke veranderingen en de interrelationele impact ervan. Er wordt inzicht gegeven in iemands functioneren met als streefdoel een comfort in denken en handelen te bekomen.

Interventies richten zich voornamelijk op het hier en nu, met aandacht voor de persoonlijke voorgeschiedenis. Er wordt ruimte gegeven aan de gevoelens maar steeds met terugkoppeling naar de wijze van denken. We geven advies en ondersteuning tot verandering in communicatie, cognities en gevoelens.

Aanbod

Men kan bij ons terecht met zingevingsvragen, rouw, relationele en familiale problemen, opvoedingsproblemen, angst, depressieve gevoelens, psychosomatische klachten, omgaan met chronische ziekten/pijn, communicatieproblemen, seksuele problemen.

Dit individueel of als koppel.

De frequentie van afspraken wordt bepaald door de persoonlijke behoefte en de door mij  ingeschatte noodzaak.

Praktisch

Een sessie duurt maximaal anderhalf uur.

Een extern specialist kan geraadpleegd worden, onder de vorm van supervisie. Dit heeft als doel een kwalitatief aanbod te kunnen garanderen. Uiteraard wordt het beroepsgeheim gerespecteerd en worden geen enkele persoonlijke informatie of gegevens buiten het team gebracht welke iemands privacy zou kunnen aantasten.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om mij te contacteren.