Voor doorverwijzers

Omwille van een overvolle agenda kan ik op dit moment jammer genoeg geen nieuwe cliënten aannemen.

Indien online therapie voor u een optie is, verwijs ik u graag door naar mijn collega Cindy Moris, met wie ik op regelmatige basis samenwerk.

U kan haar telefonisch contacteren op het nummer 0498 31 70 44 of via het e-mailadres cindy@zyn.be.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Visie / methode

Ik werk vanuit een systeemtherapeutisch model, met respect voor de persoonlijke levensopvattingen van de cliënt. Samen gaan we op zoek naar een antwoord op de hulpvraag.

Elke vraag of klacht wordt gekaderd binnen de relatie met de omgeving van de cliënt. Daarbij wordt een probleem steeds geïnterpreteerd vanuit het persoonlijk verleden, belangrijke veranderingen en de interrelationele impact ervan. Er wordt inzicht gegeven in iemands functioneren met als streefdoel een comfort in denken en handelen te bekomen.

Interventies richten zich voornamelijk op het hier en nu, met aandacht voor de persoonlijke voorgeschiedenis. Er wordt ruimte gegeven aan de gevoelens maar steeds met terugkoppeling naar de wijze van denken. Via advies en ondersteuning tracht ik verandering te brengen in de manier van communiceren, gedachten en gevoelens.

Aanbod

Men kan bij mij individueel, als koppel of als gezin terecht met vragen rond:

 • Relationele problemen
 • Scheiden of blijven
 • Het leven na een scheiding
 • Moeilijkheden in relaties met anderen
 • Moeilijkheden in relaties met het gezin van herkomst of de schoonfamilie
 • Samenleven in een nieuw samengestel gezin
 • Fertiliteitsproblemen
 • Moeilijkheden bij belangrijke nieuwe levens- en gezinsfases (gaan samenwonen, trouwen, vader/moeder worden, zorg voor je ouders, ..)
 • Depressieve gevoelens
 • Het omgaan met stress
 • Burn-out
 • Moeilijke relaties op de werkvloer
 • Werkgerelateerde problemen
 • Loopbaanvragen
 • Levensvragen
 • Identiteitsvragen of moeilijkheden omtrent het zelfbeeld
 • Het vinden van de juiste balans in het leven
 • Levenskwaliteit

Dit zowel individueel, als koppel of als gezin.

De frequentie van afspraken wordt bepaald door de persoonlijke behoefte en ingeschatte noodzaak.

Praktisch

Een sessie duurt maximaal anderhalf uur. Via intervisie wordt de kwaliteit gewaarborgd

Een extern specialist kan geraadpleegd worden, onder de vorm van supervisie. Dit heeft als doel een kwalitatief aanbod te kunnen garanderen. Uiteraard wordt het beroepsgeheim gerespecteerd en worden geen enkele persoonlijke informatie of gegevens buiten gebracht welke iemands privacy zou kunnen aantasten.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om mij te contacteren.