Gezinstherapie

Om kwalitatief te kunnen blijven werken, neem ik momenteel geen nieuwe cliënten aan.
Via www.eft-belgium.org of www.vind-een-psycholoog.be vind je hopelijk snel de ondersteuning waar je naar op zoek bent.
Alvast bedankt voor het begrip en misschien tot later.

In een gezin groeien en evolueren mensen samen. Naast de invloed die jullie op elkaar hebben, spelen heel wat andere factoren een rol in hoe elk gezinslid zich voelt en evolueert. Veranderende omstandigheden, belangrijke anderen, nieuwe levensfases, keuzes die gemaakt worden of ernstige of onverwachtse gebeurtenissen hebben een impact op elke van jullie in het gezin en jullie relaties onderling.

Samenleven en het nodige begrip voor elkaar opbrengen, lukt soms moeilijk. Maar ook als de kinderen reeds uit huis zijn, lopen de contacten niet altijd even makkelijk. Anderen ondervinden dan weer moeilijkheden in de relatie met hun schoonfamilie of merken dat samenleven in een nieuw samengesteld gezin niet altijd even evident is. In al deze situaties kan gezinstherapie de nodige ondersteuning en hulp bieden.

Hoe werkt gezinstherapie?

Tijdens gezinstherapie worden de moeilijkheden in jullie gezin bekeken vanuit de wisselwerking tussen alle gezinsleden. Moeilijkheden in gezinnen waar de kinderen (zo goed als) volwassen zijn, ontstaan immers vaak door stroeve communicatie.

In gezinstherapie exploreren we de visies, behoeftes en verlangens van elk van jullie en trachten we de uitdagingen waarvoor jullie als gezin staat beter te kaderen. Dit gebeurt door de aandacht te vestigen op de concrete interacties tussen de verschillende leden van het gezin en het verduidelijken van de regels en opvattingen, die soms meegedragen worden over generaties heen.

Samen gaan we op zoek naar de rol die elk van jullie opneemt in het gezin, zoeken we naar haalbare oplossingen, nieuwe invalshoeken en een andere visie op jullie moeilijkheden, jullie gezin en relaties met anderen. Doel van dit alles is een betere manier van samenleven en omgangsvormen te zoeken waarbij iedereen zich beter voelt.

Als jullie beslissen om samen te komen, is het belangrijk dat ik voor alle (aanwezige) leden van het gezin kan werken. Mijn taak bestaat erin te ontdekken wat ieder van jullie via therapie hoopt te bereiken, jullie verschillende visies te begrijpen en het gesprek terug op gang te krijgen. Samen bekijken we de mogelijke oorzaken, de verschillen in visies en gaan we op zoek naar nieuwe invalshoeken, andere omgangsvormen en haalbare oplossingen. Eventueel terugkerende patronen worden doorgrond en waar mogelijk doorbroken. We onderzoeken samen hoe jullie naar jezelf, de andere gezinsleden en de situatie kijken en gaan na hoe jullie op een andere manier kunnen leren omgaan, reageren en kijken naar de problemen, jezelf, de andere gezinsleden en jullie relaties.

Kan je ook individueel komen bij moeilijkheden met je (schoon)familie of in je nieuw samengesteld gezin?

Bij relatie- of gezinsvragen starten jullie best samen de therapie. Lukt dit echter om één of andere reden niet, dan kan je gerust ook individueel aan de slag.

Hoe lang duurt gezinstherapie?

In principe wordt uitgegaan van kortdurende hulpverlening. Hoeveel sessies uiteindelijk nodig zijn, hangt af van jouw of jullie vragen en de complexiteit van het probleem. De frequentie van de gesprekken bepalen we steeds in overleg. Vaak volstaat het om driewekelijks op gesprek te komen.

Contacteer mij voor meer informatie over gezinstherapie of om een afspraak te maken.

Gesprekken gaan door in de praktijk in  Merelbeke. De praktijk is ook zeer vlot bereikbaar vanuit Gent en Gentbrugge via de Gaversesteenweg.